נכות כללית

סובלים מנכות? ייתכן ואתם זכאים לקצבה!
קצבת נכות כללית | תביעה לנכות כללית | תביעה לקצבת נכות כללית

עמוד זה יעסוק בכל הקשור בתביעה לנכות כללית אם ברשותכם תושבות ישראלית ואתם סובלים  מפגיעה גופנית, שכלית, נפשית, רגשית, בעיה רפואית מולדת, או התפתחותית זמנית או קבועה המשפיעה על תפקודכם היומיומי ועל יכולתכם לבצע פעולות שונות ולעבוד, אתם זכאים להגיש תביעה לקביעת אחוזי נכות בביטוח הלאומי. תביעתכם תיבחן על פי קריטריונים קבועים אשר עמידה בהם, תקנה לכם קצבת נכות כללית חודשית והטבות ברכישת אביזרי עזר, השכלה ועוד.

נכות כללית | תביעה לנכות כללית מביטוח לאומי - זכות ויוזמה

במאמר הבא נסקור מספר נושאים חשובים:

מחשבון לחישוב הקצבה במקרה של נכות כללית

סובלים מבעיות רפואיות? בדקו את גובה הקצבה החודשית לה אתם עשוים להיות זכאים מביטוח לאומי:

1

האם אתם עובדים היום?

2

מהי הכנסתך החודשית?

 • 0 ₪
 • 6000 ₪
 • 18000 ₪
 • 36000 ₪
 • 48000 ₪
3

האם יש בעיות רפואיות שמונעות מכם לעבוד או יש ירידה בהיקף שעות העבודה שלכם?

4

האם יש מחלה חדשה שהתגלתה בתקופה האחרונה או החמרה במחלה קיימת (חצי שנה האחרונה)?

5

האם אתם בעלי עסק?

6

האם תבעתם את ביטוח לאומי בעבר?

7

אנא פרטו כל הבעיות הרפואיות הפנימיות מהם אתם סובלים

האם יש ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

מהו אופן הפגיעה?

האם יש ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

האם אתם מטופלים באופן קבוע?

מהו אופן הפגיעה בתפקוד הריאות?

האם יש ניירת מהשנתיים האחרונות?

האם אתם מטופלים באופן קבוע?

מהי דרגת הפגיעה בתפקוד הכבד?

האם יש ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

האם אתם מטופלים באופן קבוע?

מהי דרגת הפגיעה?

האם מטופלים במרפאת סכרת ויש ניירת מהשנתיים האחרונות?

כיצד אתם מטופלים?

אם יש פגיעה באיברים פנימיים?

האם יש אבחנה סופית?

האם טופלתם אצל ראומטולוג בשנה האחרונה?

כמה הפגיעה חמורה?

האם יש ניירת מפסיכיאטר או פסיכולוג מהשלוש שנים האחרונות?

האם מטופלים בכדורים?

כמה נפגעה איכות החיים שלכם?

האם יש ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

האם יש אבחנה סופית?

כמה הפגיעה משפיעה על איכות החיים שלכם?

האם יש ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

מהי דרגת הפגיעה בשמיעה?

האם יש ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

האם יש אבחנה סופית?

מהי דרגת הפגיעה?

האם יש ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

האם מטופלים באופן קבוע?

כמה הפגיעה חמורה?

האם יש ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

האם מטופלים באופן קבוע?

כמה הפגיעה חמורה?

האם יש אבחנה ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

האם אתם מטופלים?

האם ביצעתם ניתוח לאחרונה?

כמה הפגיעה חמורה?

באיזה איבר הפגיעה העיקרית?

האם יש אבחנה ניירת רפואית מהשנתיים האחרונות?

האם אתם מטופלים?

כמה הפגיעה חמורה?

*אני מבקש לחזור אלי בשיחה לגבי הסבר חישוב הפיצוי וסיוע במימוש זכויותי הרפואיות בתחומים שונים.
*הייעוץ אינו משפטי.

למי משולמת קצבת נכות כללית?

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.

נכות כללית ביטוח לאומי - מהם תנאי הזכאות לנכות כללית?

תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, אשר עומד בשלושת התנאים הבאים:

 1. ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או נכות רפואית בשיעור 40% כאשר אחד מהליקויים הוא בשיעור 25% לפחות. הנכות הרפואית יכולה להיות בעקבות ליקוי גופני, נפשי, שכלי, תאונה או ממום מולד.
 2. נקבע לו דרגת אי כושר ע”י ועדה רפואית בשיעור 60%, 65%,74% או 100%. כלומר בעקבות הנכות אין לתושב יכולת לעבוד או כושר ההשתכרות צומצם ב 50% או יותר.
 3. אין לו הכנסה מעבודה כשכיר או עצמאי, או שישנה הכנסה מעבודה שאינה עולה על 6164 ₪ לחודש.

עקרת בית תושבת ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, נשואה, העומדת בכל התנאים הבאים:

 1. היא אינה עובדת ולא עבדה, כשכירה או עצמאית, 12 חודשים רצופים שקדמו ליום הגשת התביעה או 24 חודשים לא רצופים ב- 48 חודשים שקדמו להגשת התביעה.
 2. בעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים.
 3. היא גרה עם בן הזוג ולא נפרדה ממנו ב 24 החודשים שלפני הגשת התביעה או אחריה.
 4. בעקבות הנכות שלה אין לה כושר לעבוד במשק הבית, או שכושרה לעבוד במשק ביתה הצטמצם עקב הבעיה הרפואית ב 50% או יותר.

שים לב! תנאי הזכאות לנכות כללית שונים בין תושב ישראל שעבד או עובד ויש לו נכות כלשהי לבין עקרת בית שאינה עובדת למעלה מ 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב 48 חודשים שקדמו להגשת התביעה.

מה סכום קצבת הנכות הכללית?

לאחר שהוחלט על זכאות לנכות כללית, סכום קצבת הנכות הכללית נקבע לפי דרגת האי כושר, כלומר הפגיעה ביכולת השתכרות של המבוטח ולא לפי הנכות הרפואית בלבד.

 • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 100% או 75% (קצבה מלאה) הוא 3,312 ₪.
 • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 74% (קצבה חלקית) הוא 2,236 ₪.
 • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 65% (קצבה חלקית) הוא 2,022 ₪.
 • סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 60% (קצבה חלקית) הוא 1,903 ₪.

מהם תנאי הזכאות לקצבת תלויים?

קצבת תלויים הינה תוספת המשולמת בנוסף לקצבת הנכות הכללית, התוספת משולמת למקבל קצבת הנכות עבור שני ילדיו או במידה והכנסתו של בן הזוג אינה עולה על 5856 ₪ ברוטו.

ישנם 2 סוגי תוספות, תוספת בשיעור מלא או תוספת בשיעור חלקי.

 • תוספת בשיעור מלא משולמת במקרה שנקבעה למקבל הקצבה דרגת אי כושר מלאה(75% או 100%) או נקבע לו דרכת אי כושר חלקית(74%, 65% או 60%) והוא עובד ומשתכר מעל ל 2157 ₪.
 • תוספת בשיעור חלקי משולמת במקרה שנקבעה למקבל קצבת הנכות דרגת אי כושר חלקית והוא אינו עובד או משתכר פחות מ 2157 ₪.
תביעה לקצבת נכות כללית מול ביטוח לאומי - זכות ויוזמה מימוש זכויות רפואיות
תביעה לקצבת נכות כללית מול ביטוח לאומי - זכות ויוזמה מימוש זכויות רפואיות

מה סכום קצבת התלויים?

דרגת אי כושר סכום התוספת עבור כל ילד (עד 2 ילדים) סכום התוספת עבור בת/בן זוג
מלאה 951 ₪ 1,189 ₪
74% 704 ₪ 880 ₪
65% 618 ₪ 773 ₪
60% 571 ₪ 713 ₪

מה קורה עם קצבת נכות כללית בגיל הזקנה?

על מנת לקבל דמי פגיעה עליכם להגיש תביעה לדמי פגיעה לנפגע בעבודה.

יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה (טופס בל 211) והודעה על פגיעה בעבודה (טופס בל 250) טופס המוסד לביטוח לאומי.

בטופס יש לתאר את הפגיעה עצמה ונסיבות התאונה כולל תאריך הפסקת העבודה עקב הפגיעה. במידה והנפגע חזר לעבוד חשוב לציין את תאריך החזרה לעבודה ואת הטיפול הרפואי שקיבל.

יש לחתום על כתב ויתור סודיות רפואיות אשר מצורף לטופס התביעה עצמו ולצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס דיווח של המעביד, בל 250.
 • דו”ח חדר מיון או מוקד רפואה דחופה.
 • תעודה רפואית לנפגע בעבודה מרופאה המשפחה או אורטופד.
 • וכן מסמכים אחרים המעידים על הנזק עצמו כתוצאה מהפגיעה.
 • דו”ח מד”א ועוד.
 

במידה והעובד עצמאי והוא נפגע מחוץ לעסק יש צורך באישור מהאדם אצלו ביצע את העבודה, כלומר יש לצרף חשבונית על ביצוע העבודה, הזמנת עבודה, תעודת משלוח.

לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי, יש לצרף צילום ת”ז או דרכון.

אם מדובר על עובד זר דרישת המוסד לביטוח לאומי, יש לצרף צילום תעודת זהות עובד זר.

את התביעה ניתן להגיש באופן מקוון, פקס או בתיבת השירות של סניף המוסד לביטוח לאומי.

מה ההבדל בין אחוזי נכות כללית לנכות רפואית?

הנכות הרפואית נקבעת בהתאם לליקויים הרפואיים ע”י רופא המוסד ואילו האי כושר נקבע בהתאם ליכולת ההשתכרות של העובד ע”י רופא מוסמך של הביטוח הלאומי, עובד שיקום ומרפא בעיסוק יחד. אחוזי הנכות של האי כושר נמוכים יותר מאחוזי הנכות הרפואית לרוב. בתום בדיקת הנכות הרפואית נקבעים אחוזי הנכות של האי כושר של העובד. הרופא המוסמך, עובד השיקום ופקיד התביעות ביחד קובעים את דרגות אי הכושר בהתאם לדרגות הכושר הקיימות: 60%, 65%, 74%, 100% ובהתאם להן נקבעת קצבת הנכות הכללית.

מהי קצבת שירותים מיוחדת?

 • קצבה שירותים מיוחדים משולמת בנוסף לקצבת הנכות הכללית וקצבת התלויים.
 • קצבת שירותים מיוחדים תשולם במקרים בהם בעל הקצבה איבד את יכולתו באופן חלקי או מלא לבצע פעולות בסיסיות כגון: רחצה, לבוש, הכנת אוכל, היגיינה והשגחה. הקצבה ניתנת בכסף בשונה מקצבת הסיעוד.
 • יש להגיש תביעה בנפרד בעניין שירותים מיוחדים.

מי לא זכאי לנכות כללית?

אם הפגיעה ביכולת ההשתכרות היתה בחו”ל בעת שלא היה תושב ישראל לא יהיה זכאי לקצבת נכות. ישנם מקרים בהם תושב חוזר זכאי לקצבה גם במצב בו אי כושר העבודה מתחיל בתקופה שלא היה בישראל.

תושב ישראל הזכאי לתגמול או מענק ממשרד הביטחון ולקצבת נכות מביטוח לאומי יצטרכו לבחור באחת מהזכאויות.

תביעה לנכות כללית זה זכות ויוזמה

 • לתוצאות התביעה שאתם מגישים לביטוח הלאומי, עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על איכות חייכם ועל יכולתכם לחיות בכבוד, ללא מצוקה כלכלית. לכן, בטרם הגשת תביעת נכות כללית לביטוח הלאומי, תאמו פגישת היכרות ראשונית לבדיקת זכאותכם ללא תשלום וללא התחייבות, עם צוות מומחי תביעה לנכות כללית של חברת זכות ויוזמה בע”מ, אשר ילוו אתכם במקצועיות לכל אורך הדרך ובצעו עבורכם התייעצות רפואית עם רופא מומחה.

  כמו כן ייתכן שאתם זכאים לקבל פיצוי כספי מביטוח לאומי, חברות הביטוח והביטוחים האישיים.

הפיקו את המיטב מהוועדה הרפואית

הליווי הצמוד שנעניק לכם, יחל בהיערכות להגשת תביעה לנכות כללית דרך הכנה קפדנית של תיק התביעה וההערכות לדיוני הוועדה הרפואית שתקבע את שיעור הנכות שלכם. מכיוון שוועדה זו תכריע, הלכה למעשה, כיצד ייראו חייכם מהיום והלאה, אנו נשקיע את כל הידע והניסיון שלנו, על מנת להוכיח לחבריה שאתם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, לעניין אחוזי הנכות ולעניין דרגת אי כושר העבודה שלכם – נתון המשפיע על יכולת ההשתכרות העתידית שלכם.

 

סובלים מנכות ומעוניינים להגיש תביעה לביטוח לאומי?

הקפידו להגיש את התביעה לנכות כללית תוך 12 חודשים מיום העילה לתביעה

והימנעו מפגיעה בזכויותיכם!

אל תוותרו על זכויותיכם! אם אתם סובלים מבעיה רפואית, יתכן ומגיע לכם פיצוי כספי.

הפגישות נעשות עם סוכן אצלכם בסלון או באונליין בלי צורך לצאת מהבית.

לקביעת פגישה ללא עלות וללא התחייבות

 התקשרו עכשיו 072-3954545

או מלאו את הפרטים שלכם ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם:

או התקשרו: 072-3954545
אנו נחזור אליך בעניין סיוע במימוש זכויותך הרפואיות בתחומים שונים
*הייעוץ אינו משפטי