נפגעי פעולות איבה

כמה מקבלים נפגעי פעולות איבה? זאת שאלה שנשאלת לא מעט. אז בואו נעמיק בנושא – פעולות איבה עלולות להתרחש בארץ ללא שום התרעה, לכן חשוב לדעת מהן הזכויות של הנפגעים וכיצד לפעול במידה ונקלעים למצב מסוג זה. אנשים רבים נפגעים פיזית או נפשית מפעולות איבה, לכן חשוב להיות מודעים לסיוע הניתן מטעם המדינה.

נפגעי פעולות איבה זכאים לקבל טיפולים רפואיים מטעם המדינה, דיור מסובסד, סיוע במציאת תעסוקה ומלגות לימודים. מאמר זה יעסוק בהטבות ובתגמולים המגיעים לכל מי שנכח בפעולת איבה והוכר כנפגע פעולות איבה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

חשוב להדגיש כי מומלץ לדווח על האירוע מוקדם ככל הניתן, כאשר ההמלצה הכללית היא להקפיד לעדכן את המוסד לביטוח לאומי עד שבועיים מיום האירוע.

תהליך ההכרה עשוי להיות מורכב. יש למלא את הטפסים הרלוונטיים ולהגיש אותם לביטוח הלאומי, אשר מעביר אותם למשרד הביטחון לצורך קבלת האישור. ברגע שמתקבל האישור נשלח מכתב הכרה וניתן לקבל את כל הזכויות המגיעות לנפגעי פעולות איבה.

נסקור את הנושאים הבאים:

תשלום דמי תגמול טיפול רפואי (תט"ר)

נפגעי פעולות איבה זכאים לקבל דמי תגמול טיפול רפואי, הדומים במהותם לדמי פגיעה במקרים של תאונות עבודה.

יש למלא לצורך כך את טופס 571, שנועד לכל מי שהוכר בתור נפגע פעולות איבה ומתקשה בעקבות האירוע להחזיק בעבודה.

הדבר נכון הן עבור נפגעים שאינם מסוגלים לעבוד כתוצאה מפגיעה פיזית והן עבור נפגעים שסובלים מפגיעה נפשית.

על מנת להיות זכאי לקבלת התגמול, הנפגע אמור להיות מעל גיל 14 והזכאות מותנית באי קבלת שכר או כל סוג של פיצוי בתקופה המדוברת.

יש להגיש את התביעה בתוספת האישורים הנדרשים על קבלת טיפול נפשי או רפואי בעקבות האירוע. בנוסף, יש לצרף אישור מהמשטרה, תעודת אי כשירות לעבודה, שלושה תלושי משכורת או שומה של השנה שקדמה לפגיעה ושומה של השנה שבה התרחשה הפגיעה במידה ומדובר בעצמאי.

דמי תגמול טיפול רפואי עד 9 חודשים מיום הפגיעה. התשלום לאחר 9 חודשים מותנה באישור הלשכה לייעוץ רפואי בביטוח הלאומי.

בניגוד לדמי הפגיעה הנהוגים במקרים של תאונות עבודה. גובה דמי התגמול מושפעים מהשכר של הנפגע וחשוב להגיש תביעה לקבלת התגמולים תוך שנה מיום קבלת הזכאות.

התשלום מחושב בתור תגמול חודשי, הניתן לנפגעים בהתאם לימי ההיעדרות שלהם מהעבודה. עבור עובדים שנעדרו מעבודתם חלק מהחודש, ישולם החלק היחסי בשכר שלהם, בהתאם למספר ימי ההיעדרות.

גובה התגמול מחושב בהתאם לממוצע השכר בשלושת בחודשים שקדמו ליום האירוע, בתנאי שסכום התגמול היומי לא יעלה על 1,582 ₪ ליום.

עבור עצמאים סכום התגמול יהיה זהה לסכום התגמול למי שלא עבדו לפני הפגיעה (6,920 ₪ נכון ל – 2022). עם זאת, במידה וחלה ירידה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו באירוע, הם עשויים להיות זכאים להשלמה מהביטוח הלאומי. בני נוער שלא עבדו לפני האירוע יהיו זכאים לקבל סכום של 3,219 ₪.

תהליך ההכרה של נפגעי פעולות איבה

על מנת לקבל הכרה בתור נפגע פעולות איבה יש לפנות למוסד לביטוח הלאומי, במידה והרשויות לא פנו אל הנפגע מיוזמתן. על מנת להגיש תביעה בעקבות פגיעה פיזית או נפשית, יש להגיש את הטפסים והאישורים הנדרשים לביטוח הלאומי תוך שנה מיום הפגיעה.

ניתן למלא את הטופס “הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעה להכרה כנפגע פעולות איבה” באופן מקוון, ולא לשכוח לצרף מסמכים שמאשרים קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות האירוע. חשוב לצרף אישור ממשטרת ישראל על פגיעה כתוצאה מפעולות איבה/מלחמה או אישור צה”ל, במידה ומדובר על שטחי יהודה ושומרון.

אם הנפגע סובל מפגיעה נפשית בעקבות חשיפה למספר אירועים שונים, יש למלא טופס תשאול בנושא. בהמשך המוסד לביטוח לאומי נפגעי פעולות איבה יעביר את המסמכים והטפסים למשרד הביטחון, לצורך קבלת אישור להכרה בפגיעת איבה. במידת הצורך ניתן לערער על ההחלטה. ההכרה חיונית לקבלת הזכויות והתגמולים המגיעים לנפגעי פעולות איבה, כולל מימון הוצאות רפואיות שקשורות לאירוע ואף קביעת דרגת נכות, במידה ויישאר ליקוי פיזי או נפשי.

תהליך קבלת הנכות של נפגעי פעולות איבה

נפגעי איבה שנשארו עם ליקוי נפשי או ליקוי פיזי לאחר האירוע, יכולים להגיש תביעה לתגמול נכות. חשוב להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה, על מנת להימנע מפגיעה בזכאות לתגמולים.

כמובן שיש צורך לקבל תחילה את ההכרה במעמד של נפגע פעולות איבה, על מנת להגיש תביעה לתגמול נכות. יש למלא טופס תביעה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות לנפגע איבה. כמובן שחשוב לצרף לטופס את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.

בהמשך הנפגעים יזומנו לוועדה הרפואית, לצורך קביעת דרגת הנכות שלהם. ניתן לערער על החלטת הוועדה תוך חודשיים, במטרה להעלות את דרגת הנכות שנקבעה.

בקשות מיוחדות של נפגעי פעולות איבה

דמי ניידות – נפגעי פעולות איבה עשויים לקבל דמי ניידות חודשיים, במידה והם זכאים לרכב רפואי. חשוב לציין כי דמי הניידות משולמים גם לנפגעים שעונים על הקריטריונים לרכב רפואי, אך בחרו לא לממש את זכאותם. דמי הניידות נועדו לסייע במימון ההוצאות של הנסיעות השוטפות של הנפגע, לא כולל הנסיעות לצורך קבלת טיפול רפואי שקשור לפגיעה. גובה התשלום מחושב בהתאם לרמת הניידות של הנפגע, שנקבעת בהתאם לסוג הפגיעה ולדרגת הנכות שלו.

קצבת תגמול מחוסר פרנסה – נפגעי פעולות איבה בעלי נכות בשיעור של 20% עשויים להיות זכאים לתוספת תגמול מחוסר פרנסה, במידה והם צפויים להשתלב בעולם התעסוקה לאחר סיום תהליך השיקום שלהם. כמו כן, נפגעים שצפויה להיקבע להם דרגת נכות הגבוהה מ- 20% או נכות כללית, עשויים גם כן להיות זכאים לקבלת תוספת תגמול מחוסר פרנסה, לפני שנקבעה להם דרגת הנכות. קצבת התגמול נועדה להשלים הכנסה לנפגעים, שהכנסתם אינה מספיקה למחייתם.

תגמול פרישה מוקדמת – תגמול פרישה מוקדמת עשויה להגיע לנפגעים שפרשו פרישה מוקדמת מעבודתם. סכום הקצבה עומד על סכום של 5,571 ₪ נכון ל- 2022. מדובר על נפגעי פעולות איבה בני 50 ומעלה, שעומדים בקריטריונים מוגדרים, כולל אי כשירות לעבודה משום סוג. יש למלא טופס תגמול פרישה מוקדמת ולצרף אישורים על הכנסות מ- 3 החודשים האחרונים ואישור מרופא תעסוקתי.

תגמול מיוחד לנפגעי איבה – תגמול זה מגיע לנפגעי פעולות איבה שלא ניתן לשקם אותם בשום תחום תעסוקתי. התגמול עשוי להגיע לנפגעי פעולות איבה שקיבלו דרגת נכות בשיעור של 20 – 49 אחוז, כאשר מתוכם לפחות 20% נקבעו בעקבות פגיעת ראש או פגיעה נפשית. מדובר על נפגעים שעוד לא הגיעו לגיל פרישה והכנסותיהם אינן עולות על 11,870 ₪ נכון לשנת 2023. לקבלת התגמול יש למלא את הטופס הייעודי ולצרף חוות דעת מקצועית שכוללת את ניסיונות השיקום והדו”ח הרפואי.

זכויות נוספות שמגיעות לנפגעי פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה זכאים לקבל מגוון רחב של הטבות שונות, כולל סיוע בשכר דירה, פטור מהמתנה בתור, ביטול הגבלות בחשבון בעקבות צ’ק שחזר, פטור מאגרת טלוויזיה, השתתפות בתשלומי ביטוח בריאות ועוד.

אז כמה מקבלים נפגעי פעולות איבה?

אנו בזכות ויוזמה נעמיד לרשותך מנהלת לקוח אישית אשר תלמד את המקרה ותסייע לך פרטנית בכל התהליך הבירוקרטי, החל מבחינת המקרה והגשת התביעה ועד קבלת הנכות ושאר הזכויות להם אתה עשוי להיות זכאי, מנהלות הלקוח האישיות שלנו הן בעלות ידע פרקטי וניסיון רב מול ביטוח לאומי וכמו כן כל התהליך מתבצע בשיתוף פעולה והתייעצות מלאה מול הצוות והגורמים המקצועיים בניהם גם רופאים.

לקבלת סיוע לנפגעי פעולות איבה וכמה אחוזי נכות נפגעי איבה זכאים ולצורך מימוש מלוא הזכויות הרפואיות המגיעות להם. צרו קשר!