טופס בל 250

זכות ויוזמה מציגה לרשותכם טופס מכוון ואינטואטבי למילוי ב 5 דק בלבד!
הטופס כולל דגשים ספציפים לכל שדה מתוך המון ידע שצברנו זאת בכדי למלא אותו בצורה הנכונה והמדויקת ביותר,
הטופס הינו טופס לבקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה, למעשה זה הדיווח הראשוני אשר ממולא על ידי המעסיק/עצמאי ונחתם על ידו ומהווה אחד מהטפסים הנדרשים להגשה לביטוח לאומי לצורך הכרה כנפגע עבודה ביחד עם טפסי תביעה לדמי פגיעה.

  • טופס בל 250 למילוי -עבור שכירים ושכירים בעלי שליטה
  • טופס בל 283 למילוי- עבור עצמאים

חשוב לדעת!
1.אין להקל ראש במילוי הטופס, הטופס מהווה משקל כבד להחלטה האם להכיר בנפגע ולאשר תביעתו או לא!
2. לצורך ההגשה לביטוח לאומי וקבלת 90 ימי המחלה נדרש למלא גם טופס בל 211 תביעה לדמי פגיעה.
* השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים

טופס בל 250 לשכיר/מעסיק

הערה : שים לב! שכיר בעל שליטה הינו שכיר בחברה שבבעלותו

פרטי התובע

פרטי התאונה

הערה: יש לרשום במדויק מהו תאריך הפגיעה שלך, זה הדבר החשוב ביותר בהגשת התביעה שלך.

הערה: יש לרשום מהי שעת התאונה, אם אינך זוכר, יש לבחור שעה קרובה ביותר שזכורה לך.

פרטי המעסיק

(ניתן למלא את הפרטים מהתלוש)

הצהרת המעסיק

(ניתן למילוי על ידי העובד אולם המעביד צריך לחתום)

יש לחתום כאן:

שים לב! ניתן לקבל פיצוי כספי חד פעמי של בין 30,000₪-250,000₪ בעקבות פציעה בעבודה וזאת מלבד התשלום בגין ימי המחלה. גם עם מדובר בחבלה/חתך/קרע/ או שבר קטן סייענו ללקוחותינו לקבל את זכויותיהם. זכות ויוזמה מציעה לך סיוע לקבלת הפיצוי הכספי לו אתה עשוי להיות זכאי ללא התעסקות במילוי טפסים והתמודדת עם הבירוקרטיה. רצוי להסתייע בגוף בעל ניסיון וותק.

טופס בל 283 לעצמאי