תו נכה

תו נכה, או בשמו השני – תג נכה, הוא תג המקנה זכות לבעליו להחנות את רכבו בחניות המיועדות לנכים. רבים חושבים שבכך מסתכמת ההטבה שמעניק התג, אך האמת היא שבעלי תג נכה זכאים לעוד כמה הטבות נוספות: הנחה בחניונים ברחבי הארץ בהם קיים הסדר זה, פטור מתשלום בחניה ציבורית נגישה לנכה הכרוכה בתשלום, פטור מתשלום בחניה כחול-לבן במידה והרשות המקומית קובעת זאת, תשלום מופחת לאגרת הרישוי על הרכב ואפשרות לנסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית.

בשנת 2017 נעשה תיקון בחוק חניה לנכים לפיו בעלי תג נכה יורשו בנוסף לחנות גם בשטחים המיועדים לפריקה וטעינה שאינם נתיבי נסיעה, תיקון שמסייע לבעלי תג נכה המתקשים למצוא חניה בחניונים ציבוריים.

תג הנכה מונפק ככרטיס קשיח אותו מצמידים בעת חניית הרכב לצד השמאלי של החלון הקדמי או לחלון שבצד הנהג על מנת שניתן יהיה להבחין בו בעת בדיקה.

במאמר הבא נסקור מספר נושאים חשובים:

תג נכה רק לנכים בכסא גלגלים? ממש לא

קיימות סטיגמות נפוצות על תג חניה וחשוב להפריך אותן לפני שמתחילים את הליך הזכאות לתג נכה. לדוגמא, המחשבה כי רק אנשים המתניידים באמצעות כסא גלגלים או קביים זכאים לתג אינה נכונה. בנוסף, אין צורך שהנכה יהיה בעל רישיון נהיגה או בעל הרכב על מנת ליהנות מההטבות – אדם שמסיע את הנכה יכול להיות בעליו של התג וכן מי שזכאי לתג זה יכול לקבל אותו עבור שני רכבים שונים בהם הוא נוסע או נוהג.

במאמר זה נפרט את התנאים לזכאות לתג זה, סוגי התגים והתהליך שנצרך לקבלתם.

תנאי הזכאות לתג נכה

הקריטריונים לקבלת התג נקבעו על ידי משרד הראשון. שימו לב – לא כל בעל נכות אכן זכאי לקבלת התג:

 1. אדם הסובל ממחלה שבגינה הוא מרותק לביתו, מתקשה ללכת או שעצם התנועה מסוכנת לבריאותו. לצורך אבחנה זו יש צורך בדו”ח רפואי עדכני המאשר את מצבו.
 2. אדם נכה בעל לקות ראייה או עיוורון
 3. אדם שנכותו הרפואית הוגדרה בשיעור של לפחות  60% והתניידותו ללא רכב עלולה להזיק לבריאותו.
 4. אדם הזקוק לכיסא גלגלים לצורך התניידות
 5. אדם הזקוק לרכב לצורך התניידות
 6. חולים במחלות מסויימות: 
  1. חולי לב שמחלתם כרונית או שמצב נכותם נגרם בעקבות אירוע לבבי.
  2. חולי אסתמה שתפקודי ריאותיהם נמוך.
  3. חולי סוכרת שמחלתם פגעה באיברים מסויימים
  4. בעלי נכות על רקע נפשי
  5. בעלי נכות על רקע נוירולוגי (כגון פרקינסון, אירוע מוחי, פגיעה בעצבים מוטוריים ועוד)
  6. חולים בפיברומיאלגיה
  7. חולים בסרטן גרורתי

הרשימה המלאה של הליקויים והמחלות בגינן זכאים לקבלת התג נמצאת במשרד הרישוי וניתן לעיין בה על מנת להבין האם נכותו של האדם אכן מזכה אותו.

סוגי תג הנכה

קיימים ארבעה סוגים של תגי נכה לרכב:

 1. תג עם משולש ירוק – משמעותו תג נכה רגיל
 2. תג עם מלבן כחול – משמעותו נכה עם כסא גלגלים
 3. תג עם משולש ירוק וכלנית – משמעותו נכה רגיל של משרד הביטחון
 4. תג עם מלבן כחול וכלנית – משמעותו נכה על כסא גלגלים, של משרד הביטחון


חשוב לציין כי חוק החניה לנכים אינו מבדיל בין סוגי התגים ורלוונטי לכל סוגיהם. התג יוצמד לרכב המשמש את הנכה, בין אם הוא נוהג בו או לא. לעניין נתיב תחבורה ציבורית, האפשרות ליסוע בו קיימת לרכב הנושאת את תג נכה עם סימון כסא גלגלים (מלבן כחול) בין אם הוא נכה של משרד הביטחון או לא. בעקבות תיקון החוק הוחלט כי תוקפו של תג הנכה יוענק לנכה למשך כל חייו, ללא צורך לחדשו מידי 8 שנים.

תו נכה

תהליך קבלת התג

תהליך קבלת התג אינו ארוך אך מורכב ודורש מסמכים ואישורים רבים במידת הצורך. התהליך כולל את איסוף כל המסמכים הנדרשים, הגשתם והמתנה לקבלת התשובה ממשרד הרישוי, שלוקחת כ- 30 ימי עסקים.

א. איסוף המסמכים

 1. יש לגשת למשרד הרישוי ולקחת טופס בקשה לתג נכה ולפטור מצורך בתשלום אגרת רישוי. את הטופס ניתן להוריד גם באופן מקוון.
 2. לאחר מילוי הטופס, יש לצרף את צילום תעודת הזהות של מגיש הבקשה בצירוף הספח, צילומי רשיונות הרכב (או הרכבים שמקרה ויש צורך בתגים לשני רכבים) וכן מכתב הנושא את חתימתו של מבקש התג ומספרי הרכבים (עד שניים) להם מבוקשים התגים.
 3. מי שנקבעה לו מוגבלות בניידות בוועדה רפואית וגילו אינו עולה על 67 צריך לצרף בנוסף את אישור הוועדה לעניין זה. במידה ומגיש הבקשה לא עבר וועדה רפואית – עליו לצרף מסמכים מעודכנים מרופא מומחה בתחום הרפואי, שבגינו מבקש את הבקשה. על המסמכים לכלול התייחסות למסוגלות התנועה והניידות של המגיש.
 4. נכי צה”ל או עיוורים – מומלץ לוודא כי קיימים במערכת האישורים מהמשרדים (הביטחון או הרווחה, בהתאמה). האישורים מועברים אוטומטית למשרד הרישוי. הסעיף רלוונטי גם לנפגעי פעולות איבה ומומלץ לוודא כי קיים האישור הנדרש בביטוח לאומי.

חשוב לדעת: כדאי לצלם ולשמור עותק מכל מסמך, שכן הם אינם מוחזרים למגיש לאחר הגשת הבקשה. דיסקים, צילומים וכיו”ב אינם נלקחים בחשבון ואין לצרפם לבקשה.


ב. הגשת הבקשה

את הטופס והמסמכים הנלווים יש להגיש באופן מקוון כקבצי PDF באמצעות אתר משרד הרישוי. לאחר הגשת הבקשה ניתן יהיה לעקוב אחר סטטוס הבקשה בפניה דרך האתר או במוקד הטלפוני של משרד הרישוי (5678*). התשובה תינתן למגיש הבקשה בתוך 30 יום מיום ההגשה. במידה והתשובה היא כי הבקשה אושרה, התג יישלח בדואר למגיש הבקשה.


חשוב לדעת:
במידה והבקשה מאושרת, זכאי מגיש הבקשה לקבלת החזר באופן רטרואקטיבי על השיעור היחסי של הסכום ששילם לצורך אגרת הרישוי לפני קבלת התג. החל מרגע קבלת התג, זכאי המגיש לשלם אגרה מופחתת עבור רישוי אחד מכלי הרכב. על רכב זה להיות רשום על שמו, על שם בן או בת זוגו או על שם האפוטרופוס שלו.


ג. אובדן או גניבה של תג נכה

במקרה בו נגנב או אבד תג הנכה, ניתן להגיש בקשה להנפקת תג חדש באמצעות טופס ייעודי לצורך כך ובצירוף המסמכים הנדרשים. הדבר רלוונטי גם לרכב עם תג שהושבת מסיבות כלשהן למשך למעלה מחודש והוחזר לכביש. ניתן למלא טופס זה להנפקת תג חדש לרכב.

את הטופס והמסמכים יש לשלוח באופן מקוון כקבצי PDF או באמצעות הדואר אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות. במקרה דחוף ניתן להגיע למשרד הרישוי הקרוב. 


חשוב לדעת:
בכל מקרה של עדכון לגבי התגים – כגון הוספת רכב שני לתג, החלפת רכב תג או הסרת תג מאחד הרכבים, ניתן לעשות זאת באמצעות מילוי טופס עדכון באופן מקוון.

הבקשה לתג לא אושרה – מה עושים?

הבקשה לקבלת התג מורכבת מטפסים ואישורים רבים. נכים רבים אינם נענים בחיוב לקבלת התג עקב חוסר התמצאות בפרטי הבקשה או חוסר במסמכים חיוניים. בכל מקרה של דחיית הבקשה על ידי משרד הרישוי, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה ויש לעשות זאת בסמוך לקבלת התשובה ממשרד הרישוי.

בערעור ניתן לצרף מסמכים נוספים שיוכיחו את נחיצותו של התג, אישורים רפואיים או אישורי וועדה רלוונטיים. את הערעור והמסמכים הנלווים יש לשלוח בדואר לכתובת של היחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה.

לצורך הגשת בקשה לקבלת תג, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע או ארגון מקצועי בתחום הזכויות הרפואיות, הבקיאים בנושא ומבינים את התהליך לעומק, על מנת להימנע מדחיות והשגת התג בהקדם.

מעוניינים להגיש בקשה לתג נכה? הגשתם בקשה אך היא נדחתה? פנו אלינו ונסייע לכם בתהליך

“זכות ויוזמה” הוקמה במטרה לסייע בדיוק למצבים אלו: התהליך הבירוקרטי מול הרשויות השונות יכול לעיתים להיות ארוך, מורכב ומסורבל. לא כדאי לוותר על הזכויות המגיעות לכם כחוק עקב המכשולים שבדרך, ואנו כאן בשבילכם – עם אנשי המקצוע הטובים ביותר, המכירים את המערכות האלו מקרוב ולעומק, לסייע לכם לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לכם, בכמה שיותר קלות ובכמה שפחות עוגמת נפש.

הצוותים שלנו מלווים את הלקוחות לכל אורך התהליך, מייעצים, מייצגים אתכם ומכינים אתכם לכל וועדה או בדיקה אליה תידרשו. פנו אלינו ונשמח לסייע!

אל תוותרו על זכויותיכם! אם אתם סובלים מבעיה רפואית, יתכן ומגיע לכם פטור ממס הכנסה!

הפגישות נעשות עם סוכן אצלכם בסלון או באונליין בלי צורך לצאת מהבית.

לקביעת פגישה ללא עלות וללא התחייבות

 התקשרו עכשיו 072-3954548

או מלאו את הפרטים שלכם ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם:

או התקשרו: 072-3954548
אנו נחזור אליך בעניין סיוע במימוש זכויותך הרפואיות בתחומים שונים
*הייעוץ אינו משפטי