פטור ממס הכנסה רפואי - ייתכן ומגיע לכם סכומי כסף גדולים!

נכות רפואית קשה עשויה לזכות בפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5), הפטור הינו על הכנסה מעבודה או מהכנסות שאינם מעבודה  עד לסכום של 615 אלף ₪. על מנת לקבל פטור ממס הכנסה, יש לעמוד בכמה קריטריונים שונים כדי להיות זכאים לפטור ממס הכנסה רפואי.

 

צוות המומחים שלנו ריכז עבורכם את כל הנושאים החשובים והעדכניים ביותר שעליכם לדעת לפני שאתם תובעים את זכאותכם לפטור ממס הכנסה בעקבות בעיה רפואית. בעמוד הבא תוכלו לקבל ערך ואינפורמציה חשובה אודות:

 

 

מחשבון לחישוב סכום הפטור ממס הכנסה

מי זכאי לפטור ממס הכנסה רפואי?

כל אזרח ישראל שיש לו נכות רפואית קשה בין אם זה עיוורון או נכות באחוזים גבוהים ואף מספר מחלות כרוניות קשות שונות המזכות באחוזי נכות משוקללים של למעלה מ 89.1% זכאי לקבל פטור ממס הכנסה רפואי. כמו כן, במידה ויש אחת מהמחלות הקשות הכוללות:

 • פרקינסון
 • טרשת נפוצה
 • מחלת כבד
 • מחלת כליות
 • מחלות ריאה
 • מחלות אוטואימוניות
 • מחלות נוירולוגיות
 • חולים לאחר אירוע מוחי
 • מחלות לב
 • סכרת עם סיבוכים
 • גידולים סרטניים ועוד.
 • חולים במחלות הללו עשויים להיות זכאים בסבירות גבוהה לפטור ממס הכנסה רפואי!

מהם הקריטריונים לקבלת פטור ממס הכנסה רפואי?

הזכאים לקבלת פטור ממס הכנסה חייבים לעמוד באחד הקריטריונים הבאים על מנת להיות זכאים לפטור ממס הכנסה רפואי:

 1. נקבע לו דרגת נכות רפואית לצמיתות של 89.1% בשל מספר ליקויים או 100% בשל ליקוי אחד.
 2. נקבע לו דרגת נכות לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה.

**במידה ונקבעה נכות זמנית (של מעל 89.1%) לתקופה קצרה מ- 185 ימים לא תיהיה זכאות לקבלת פטור ממס רפואי. כמו כן, חשוב לדעת שהפטור ניתן על נכות רפואית ולא על יכולת תפקודית.

פטור ממס רפואי למי שאינו מסוגל לעבוד

אזרחים אשר סובלים ממחלות קשות ומרותקים עקב כך למיטתם או אינם מסוגלים לעבוד עשויים להיות זכאים גם הם לפטור ממס הכנסה על הכנסות מהשכרת נכסים או פטור מתשלום מס על ריביות על כספי פיצויים או ביטוח על נזקי גוף שהופקדו בקופות גמל/פקדונות/ תוכנית חסכון. מחלות אשר עשויות לגרום להפסקת עבודה: פרקינסון, טרשת נפוצה, מחלות כבד או כליות ועוד.

אזרחים אשר סובלים ממחלות קשות ומרותקים עקב כך למיטתם או אינם מסוגלים לעבוד עשויים להיות זכאים גם הם לפטור ממס הכנסה.

בקשת פטור ממס הכנסה עקב נכות - זכות ויוזמה מימוש זכויות רפואיות
אזרחים אשר סובלים ממחלות קשות ומרותקים עקב כך למיטתם או אינם מסוגלים לעבוד עשויים להיות זכאים גם הם לפטור ממס הכנסה

כיצד מגישים את הבקשה לפטור ממס הכנסה רפואי?

את הפטור למס הכנסה רפואי יש להגיש באמצעות טופס מס' 1516 – טופס בקשה לפטור ממס רפואי וכן בנוסף לכך לשלם אגרה בסך 659 ₪ בדואר, וזאת במידה ולא עברתם ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, יש להמציא מסמכים רפואיים אשר מעידים על מצבכם הרפואי ולצרף. פקיד השומה יעביר את כל החומרים לביטוח לאומי ולאחר מכן תזומנו לוועדה רפואית אשר תדון בבקשה שלכם לקבלת פטור ממס הכנסה רפואי בהתאם למצבכם הרפואי שייבדק על ידם בבדיקה רפואית על מנת לקבוע אחוזי נכות. לאחר בדיקה רפואית שתבצע הוועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי ולאחר קביעת אחוז הנכות היא תעביר את קביעתה לפקיד השומה אשר יקבע האם אתם זכאים לקבלת החזר מס הכנסה רפואי או לא בהתאם למצבכם הרפואי ובהתאם לחוות הדעת של הועדה הרפואית.

שלבי הגשת בקשה לפטור מס הכנסה רפואי

תהליך הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה רפואי כולל את השלבים הבאים:

 1. בקשה לפטור ממס הכנסה רפואי » מילוי טופס מס' 1516 להגשת בקשה לפטור מס הכנסה רפואי אשר נשלח למס הכנסה לצורך קבלת הפנייה לוועדה רפואית.
 2. אישור מסירת מידע » טופס מס' 0169, טופס ויתור סודיות רפואית כלפי ביטוח לאומי ואגף מס הכנסה.
 3. קביעת אחוזי הנכות » באמצעות טופס 169 א', ניתן לקבל את כל הליקויים הרפואיים של מבקש הבקשה בגינה נתבעת הנכות.
 4. פנייה לוועדה רפואית » לאחר קבלת הטפסים פקיד השומה שולח את טופס ההפניה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי על מנת שיקבעו אחוזי נכות למבקש הבקשה, מעבר לכך יש צורך לשלם שובר אגרה בסך 659 ₪ עבור הוועדה הרפואית ולצרף את כל המסמכים הרפואיים המתאימים לליקויים הרפואיים לקביעת הנכות. לאחר קבלת הנכות או אי קבלת נכות תוכלו לערר על החלטת הוועדה הרפואית.

מתי אפשר לערער על נכות רפואית שנקבעה?

במידה ודרגת הנכות הרפואית שנקבעה הינה נמוכה מ-90%, ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח לאומי. את הערעור יש להגיש עד 45 ימים מקיום הוועדה. כמו כן יש לקחת בחשבון שגם לפקיד השומה יש סמכות לערר על החלטת הוועדה הרפואית. ישנם מקרים שבהם פקיד השומה מערער לטובת מבקש הבקשה שהוא מקבל אחוזי נכות נמוכים מ-90% או לרעת מבקש הבקשה כאשר דרגת הנכות הרפואית גבוהה מ-90%.

חשוב לדעת! במקרה של ערעור על החלטת הוועדה יש לשלם שובר נוסף על סך 957 ₪.

מתוך מכתב הודעה על החלטת ועדה רפואית בתביעת פטור ממס הכנסה
מתוך מכתב הודעה על החלטת ועדה רפואית בתביעת פטור ממס הכנסה

כמה היא תקרת הפטור מס הכנסה רפואי? נכון לינואר 2019

תקרת הפטור ממס הכנסה רפואי יכולה להיות בהתאם יגיעה אישית משכר עבודה או הכנסות מרכוש, דיבידנד, ריבית על ניירות ערך ואג"ח בבורסה, כמו כן הפטור עשוי להיות מוכל גם על ריבית על פקדון או קופת גמל שהופקדו בה כספי פיצויים או כספי ביטוח שהתקבלו מתביעת נזקי גוף.

**אלו הם תקרות הפטור ממס הרפואי לכל סוג הכנסה:

 • הכנסה מיגיעה אישית משכר עבודה » הפטור ממס על הכנסה מעבודה (משלח יד) הינו 615 אלף ₪ בשנה.
 • הכנסה שאינה מיגיעה אישית(הונית) » הפטור ממס על הכנסות שאינם מעבודה לדוגמא: הכנסה מהשכרת נכסים או הכנסה הונית (ריביות על ניירות ערך ואג"ח, הכנסה מרכוש, דיבידנד) עד 73,800 ₪ בשנה.
 • הכנסה מריביות על כספי פיצויים ונזקי גוף » הפטור ממס הינו עד 303,000 ₪ שנתי, על ריביות מכספי פיצויים וכספי ביטוח מנזקי גוף שהופקדו בקופת גמל או פקדון.

**במידה והנכות המזכה בפטור היא בין 185-365 ימים אזי סכום הפטור שמגיע לכם מיגיעה אישית יהיה בדומה לפטור ממס הכנסה הונית.

עד כמה ניתן לקבל את הפטור מס הכנסה רטרואקטיבית?

במידה ותקבע הוועדה כי הזכאות לפטור ממס הכנסה רפואי הינו משנים קודמות, כלומר הנכות הרפואית או הנכות של מכלול הבעיות הרפואיות התגבשו בשנים קודמות, מבקש הפטור עשוי להיות זכאי להחזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים אחורה.

פטור ממס הכנסה רפואי - זכות ויוזמה

הפטור למס הכנסה רפואי מותנה בעמידה בקריטריונים קשיחים ואישור הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, לכן  יש להיערך מקצועית להגשת הבקשה לפטור ממס הכנסה רפואי . במידה ותהיו זכאים לפטור ממס הכנסה רפואי תוכלו לשפר את איכות חייכם לתקופה מוגבלת או אפילו לתמיד. באמצעות זכות ויוזמה, תוכלו לקבל את כל הכלים שאתם צריכים לקבלת פטור רפואי ממס הכנסה. בפגישת היכרות עם מומחה רפואי בעל ידע בפיננסים תוכלו לדעת אם אתם עומדים בקריטריונים של החברה לקבלת הפטור ממס הכנסה.  כמו כן במהלך הליווי האישי, נפנה עבורכם לפקיד השומה במס הכנסה באזור המגורים שלכם ונדאג להפניה לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות.  מעבר לכך, נדאג לחזק את התיק הרפואי שלכם בהתאם לדרישות הביטוח הלאומי וועדות מס הכנסה, ונעזור לכם בהיערכות לדיוני הוועדה הרפואית עד לקבלת הנכות, תקופת הפטור וגובה ההכנסה.

אל תוותרו על זכויותיכם! אם אתם סובלים מבעיה רפואית, יכול להיות שמגיע לכם פטור ממס הכנסה!

לקביעת פגישה ללא עלות וללא התחייבות התקשרו עכשיו 072-3934455

הפגישות נעשות עם סוכן אצלכם בסלון או באונליין בלי צורך לצאת מהבית.

או השאירו פרטים ונציג מקצועי יצור איתכם קשר בהקדם:

*היעוץ אינו משפטי

מידע מקצועי נוסף על פטור ממס הכנסה רפואי

תמונה של אישה ממלאת טופס פטור ממס הכנסה

טופס פטור ממס הכנסה

טופס פטור ממס הכנסה זכות ויוזמה מנגישה עבורך טפסים לבקשת פטור ממס הכנסה בקלות ובנוחות     טופס פטור ממס הכנסה להורדה: להורדת טופס בקשה

קרא עוד »

מי זכאי לפטור ממס הכנסה

מי זכאי לפטור ממס הכנסה? כל אזרח במדינת ישראל שנפגעה יכולתו לתפקד כתוצאה מאירוע רפואי מגיעות לו זכויות שיכולות לזכות אותו בפיצוי כספי על פי

קרא עוד »

המלצות

המלצה של אבי זהבי שסייענו לו בתביעת תאונת עבודה - זכות ויוזמה מימוש זכויות רפואיות

המלצה של אבי זהבי

אבי זהבי, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי אבי לא תיאר לעצמו שיהייה זכאי לפיצוי מביטוח לאומי. כמו הרבה לקוחות אחרים, התחיל את

קרא עוד »
המלצה של מאיר בתיק תאונות עבודה - זכות ויוזמה מימוש זכויות רפואיות

המלצה של מאיר שמואלי

מאיר שמואלי, ממליץ עלינו בחום רב ומרוצה מהתוצאה! מאיר עבר תהליך של מספר חודשים בתביעה מול ביטוח לאומי. בסופו היה מרוצה מאוד מהפיצוי והעיד כי

קרא עוד »
המלצה של יעקב בתיק תאונת עבודה - זכות ויוזמה מימוש זכויות רפואיות

המלצה של יעקב שטיימן

יעקב שטיינמן, לקוח מרוצה שלנו שסייענו לו הגיע אלינו למשרד ונתן לנו שי מרגש. יעקב ריגש אותנו מאוד כאשר הגיע למשרדינו לאחר ההודעה אותה קיבל

קרא עוד »
המלצה של יוסף בוכובזה - זכות ויוזמה מימוש זכויות רפואיות

המלצה של יוסף בוכובזה

יוסף בוכובזה, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי לאחר שסייענו לו בתביעתו, יוסף כתב לנו מכתב הוקרה מרגש. תודה רבה יוסף! בשביל זה

קרא עוד »
המלצתו של שמעון ארביב

המלצתו של שמעון ארביב

שמעון ארביב, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי מר שמעון ארביב פנה אלינו ולאחר תהליך לא פשוט והגשת תביעת פיצויים, קיבל הכרה מהמוסד

קרא עוד »
המלצה של ברוך ברכה - זכות ויוזמה מימוש זכויות רפואיות

ברוך ברכה מכונאי

ברוך ברכה, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי ברוך ברכה מכונאי ותיק ומנוסה שהצליח לממש את זכויותיו. תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי

קרא עוד »

המלצה של גרשון אליאש

גרשון אליאש, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »
ששון ימיני שבעזרתנו מימש את זכויותיו

המלצתו של ששון ימיני

ששון ימיני, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומיש תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »
המלצתו של גדעון סלמן

המלצתו של גדעון סלמן

גדעון סלמן, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »

המלצה של מוטי יוסף

מוטי יוסף, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »

המלצה של יוסף כוהנה

יוסף כוהנה, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »

המלצה של בנימין הילל

בנימין הילל, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »

המלצה של משה חזן

משה חזן, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »

המלצה של יעקב זיתון

יעקב זיתון, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »

המלצה של אברהם רושני

אברהם רושני, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »

המלצה של נתן יוסף

נתן יוסף, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »
אדם בר לקוח מרוצה שעזר בשירותי מימוש זכויות רפואיות שלנו. תביעת תאונת עבודה מוצלחת!

המלצה של אדם בר

אדם בר, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »
אברהם לויאן לקוח מרוצה שעזר בשירותי מימוש זכויות רפואיות שלנו. תביעת תאונת עבודה מוצלחת!

המלצה של אברהם לויאן

אברהם לויאן, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »
משה כהן לקוח מרוצה שעזר בשירותי מימוש זכויות רפואיות שלנו. תביעת מחלת מקצוע מוצלחת!

המלצה של משה כהן

משה כהן, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »
מור גבאי לקוח מרוצה שנעזר בשירותי מימוש זכויות רפואיות שלנו. תביעת ביטוח לאומי מוצלחת!

המלצתו של מור גבאי

מור גבאי, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »
אנדי בוקר לקוח מרוצה שנעזר בשירותי מימוש זכויות רפואיות שלנו. תביעת ביטוח לאומי מוצלחת!

המלצתו של אנדי בוקר

אנדי בוקר, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי אבי לא תיאר לעצמו שיהייה זכאי לפיצוי מביטוח לאומי. כמו הרבה לקוחות אחרים, התחיל את

קרא עוד »
מכתב המלצה יהודה אבוטבול

המלצה של יהודה אבוטבול

יהודה אבוטבול, לקוח מרוצה שסייענו לו בתביעה מול ביטוח לאומי "לכבוד לילך זכות ויוזמהמאת: יהודה אבוטבולההני ממליץ בחום לכל המעוניין לתבוע את הביטוח הלאמוי על

קרא עוד »

המלצה של קרן טיב

קרן טיב, לקוחה מרוצה שסייענו לה בתביעה מול ביטוח לאומי תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה וימי מחלה מתאונת עבודה עוד המלצות

קרא עוד »