פטור ממס הכנסה רפואי

פטור ממס הכנסה רפואי - ייתכן ומגיע לכם סכומי כסף גדולים!

נכות רפואית קשה עשויה לזכות בפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5), הפטור הינו על הכנסה מעבודה או מהכנסות שאינם מעבודה  עד לסכום של 615 אלף ₪. על מנת לקבל פטור ממס הכנסה, יש לעמוד בכמה קריטריונים שונים כדי להיות זכאים לפטור ממס הכנסה רפואי.


נכתב ע"י המומחים של זכות ויוזמה

צוות המומחים שלנו ריכז עבורכם את כל הנושאים החשובים והעדכניים ביותר שעליכם לדעת לפני שאתם תובעים את זכאותכם לפטור ממס הכנסה בעקבות בעיה רפואית. בעמוד הבא תוכלו לקבל ערך ואינפורמציה חשובה אודות:


מחשבון לחישוב סכום הפטור ממס הכנסה

מי זכאי לפטור ממס הכנסה רפואי?

כל אזרח ישראל שיש לו נכות רפואית קשה בין אם זה עיוורון או נכות באחוזים גבוהים ואף מספר מחלות כרוניות קשות שונות המזכות באחוזי נכות משוקללים של למעלה מ 89.1% זכאי לקבל פטור ממס הכנסה רפואי. כמו כן, במידה ויש אחת מהמחלות הקשות הכוללות:

 • פרקינסון
 • טרשת נפוצה
 • מחלת כבד
 • מחלת כליות
 • מחלות ריאה
 • מחלות אוטואימוניות
 • מחלות נוירולוגיות
 • חולים לאחר אירוע מוחי
 • מחלות לב
 • סכרת עם סיבוכים
 • גידולים סרטניים ועוד.

*חולים במחלות הללו עשויים להיות זכאים בסבירות גבוהה לפטור ממס הכנסה רפואי!

מהם הקריטריונים לקבלת פטור ממס הכנסה רפואי?

הזכאים לקבלת פטור ממס הכנסה חייבים לעמוד באחד הקריטריונים הבאים על מנת להיות זכאים לפטור ממס הכנסה רפואי:

 1. נקבע לו דרגת נכות רפואית לצמיתות של 89.1% בשל מספר ליקויים או 100% בשל ליקוי אחד.
 2. נקבע לו דרגת נכות לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה.

**במידה ונקבעה נכות זמנית (של מעל 89.1%) לתקופה קצרה מ- 185 ימים לא תיהיה זכאות לקבלת פטור ממס רפואי. כמו כן, חשוב לדעת שהפטור ניתן על נכות רפואית ולא על יכולת תפקודית.

פטור ממס רפואי למי שאינו מסוגל לעבוד

אזרחים אשר סובלים ממחלות קשות ומרותקים עקב כך למיטתם או אינם מסוגלים לעבוד עשויים להיות זכאים גם הם לפטור ממס הכנסה על הכנסות מהשכרת נכסים או פטור מתשלום מס על ריביות על כספי פיצויים או ביטוח על נזקי גוף שהופקדו בקופות גמל/פקדונות/ תוכנית חסכון. מחלות אשר עשויות לגרום להפסקת עבודה: פרקינסון, טרשת נפוצה, מחלות כבד או כליות ועוד.

אזרחים אשר סובלים ממחלות קשות ומרותקים עקב כך למיטתם או אינם מסוגלים לעבוד עשויים להיות זכאים גם הם לפטור ממס הכנסה.

נכות קשה מתהליך בקשת פטור ממס הכנסה
אזרחים אשר סובלים ממחלות קשות ומרותקים עקב כך למיטתם או אינם מסוגלים לעבוד עשויים להיות זכאים גם הם לפטור ממס הכנסה

כיצד מגישים את הבקשה לפטור ממס הכנסה רפואי?

את הפטור למס הכנסה רפואי יש להגיש באמצעות טופס מס' 1516 – טופס בקשה לפטור ממס רפואי וכן בנוסף לכך לשלם אגרה בסך 659 ₪ בדואר, וזאת במידה ולא עברתם ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, יש להמציא מסמכים רפואיים אשר מעידים על מצבכם הרפואי ולצרף. פקיד השומה יעביר את כל החומרים לביטוח לאומי ולאחר מכן תזומנו לוועדה רפואית אשר תדון בבקשה שלכם לקבלת פטור ממס הכנסה רפואי בהתאם למצבכם הרפואי שייבדק על ידם בבדיקה רפואית על מנת לקבוע אחוזי נכות. לאחר בדיקה רפואית שתבצע הוועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי ולאחר קביעת אחוז הנכות היא תעביר את קביעתה לפקיד השומה אשר יקבע האם אתם זכאים לקבלת החזר מס הכנסה רפואי או לא בהתאם למצבכם הרפואי ובהתאם לחוות הדעת של הועדה הרפואית.

שלבי הגשת בקשה לפטור מס הכנסה רפואי

תהליך הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה רפואי כולל את השלבים הבאים:

 1. בקשה לפטור ממס הכנסה רפואי » מילוי טופס מס' 1516 להגשת בקשה לפטור מס הכנסה רפואי אשר נשלח למס הכנסה לצורך קבלת הפנייה לוועדה רפואית.
 2. אישור מסירת מידע » טופס מס' 0169, טופס ויתור סודיות רפואית כלפי ביטוח לאומי ואגף מס הכנסה.
 3. קביעת אחוזי הנכות » באמצעות טופס 169 א', ניתן לקבל את כל הליקויים הרפואיים של מבקש הבקשה בגינה נתבעת הנכות.
 4. פנייה לוועדה רפואית » לאחר קבלת הטפסים פקיד השומה שולח את טופס ההפניה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי על מנת שיקבעו אחוזי נכות למבקש הבקשה, מעבר לכך יש צורך לשלם שובר אגרה בסך 659 ₪ עבור הוועדה הרפואית ולצרף את כל המסמכים הרפואיים המתאימים לליקויים הרפואיים לקביעת הנכות. לאחר קבלת הנכות או אי קבלת נכות תוכלו לערר על החלטת הוועדה הרפואית.

מתי אפשר לערער על נכות רפואית שנקבעה?

במידה ודרגת הנכות הרפואית שנקבעה הינה נמוכה מ-90%, ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח לאומי. את הערעור יש להגיש עד 45 ימים מקיום הוועדה. כמו כן יש לקחת בחשבון שגם לפקיד השומה יש סמכות לערר על החלטת הוועדה הרפואית. ישנם מקרים שבהם פקיד השומה מערער לטובת מבקש הבקשה שהוא מקבל אחוזי נכות נמוכים מ-90% או לרעת מבקש הבקשה כאשר דרגת הנכות הרפואית גבוהה מ-90%.

*חשוב לדעת! במקרה של ערעור על החלטת הוועדה יש לשלם שובר נוסף על סך 957 ₪.

מתוך מכתב הודעה על החלטת ועדה רפואית בתביעת פטור ממס הכנסה
מתוך מכתב הודעה על החלטת ועדה רפואית בתביעת פטור ממס הכנסה

כמה היא תקרת הפטור מס הכנסה רפואי? נכון לינואר 2019

תקרת הפטור ממס הכנסה רפואי יכולה להיות בהתאם יגיעה אישית משכר עבודה או הכנסות מרכוש, דיבידנד, ריבית על ניירות ערך ואג"ח בבורסה, כמו כן הפטור עשוי להיות מוכל גם על ריבית על פקדון או קופת גמל שהופקדו בה כספי פיצויים או כספי ביטוח שהתקבלו מתביעת נזקי גוף.

**אלו הם תקרות הפטור ממס הרפואי לכל סוג הכנסה:

 • הכנסה מיגיעה אישית משכר עבודה » הפטור ממס על הכנסה מעבודה (משלח יד) הינו 615 אלף ₪ בשנה.
 • הכנסה שאינה מיגיעה אישית(הונית) » הפטור ממס על הכנסות שאינם מעבודה לדוגמא: הכנסה מהשכרת נכסים או הכנסה הונית (ריביות על ניירות ערך ואג"ח, הכנסה מרכוש, דיבידנד) עד 73,800 ₪ בשנה.
 • הכנסה מריביות על כספי פיצויים ונזקי גוף » הפטור ממס הינו עד 303,000 ₪ שנתי, על ריביות מכספי פיצויים וכספי ביטוח מנזקי גוף שהופקדו בקופת גמל או פקדון.

**במידה והנכות המזכה בפטור היא בין 185-365 ימים אזי סכום הפטור שמגיע לכם מיגיעה אישית יהיה בדומה לפטור ממס הכנסה הונית.

עד כמה ניתן לקבל את הפטור מס הכנסה רטרואקטיבית?

במידה ותקבע הוועדה כי הזכאות לפטור ממס הכנסה רפואי הינו משנים קודמות, כלומר הנכות הרפואית או הנכות של מכלול הבעיות הרפואיות התגבשו בשנים קודמות, מבקש הפטור עשוי להיות זכאי להחזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים אחורה.

פטור ממס הכנסה רפואי - זכות ויוזמה

הפטור למס הכנסה רפואי מותנה בעמידה בקריטריונים קשיחים ואישור הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, לכן  יש להיערך מקצועית להגשת הבקשה לפטור ממס הכנסה רפואי . במידה ותהיו זכאים לפטור ממס הכנסה רפואי תוכלו לשפר את איכות חייכם לתקופה מוגבלת או אפילו לתמיד. באמצעות זכות ויוזמה, תוכלו לקבל את כל הכלים שאתם צריכים לקבלת פטור רפואי ממס הכנסה. בפגישת היכרות עם מומחה רפואי בעל ידע בפיננסים תוכלו לדעת אם אתם עומדים בקריטריונים של החברה לקבלת הפטור ממס הכנסה. כמו כן במהלך הליווי האישי, נפנה עבורכם לפקיד השומה במס הכנסה באזור המגורים שלכם ונדאג להפניה לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות. מעבר לכך, נדאג לחזק את התיק הרפואי שלכם בהתאם לדרישות הביטוח הלאומי וועדות מס הכנסה, ונעזור לכם בהיערכות לדיוני הוועדה הרפואית עד לקבלת הנכות, תקופת הפטור וגובה ההכנסה.

אל תוותרו על זכויותיכם! אם אתם סובלים מבעיה רפואית, יכול להיות שמגיע לכם פטור ממס הכנסה!

לקביעת פגישה ללא עלות וללא התחייבות התקשרו עכשיו 072-3934455

הפגישות נעשות עם סוכן אצלכם בסלון או באונליין בלי צורך לצאת מהבית.

או השאירו פרטים ונציג מקצועי יצור איתכם קשר בהקדם:

מידע מקצועי נוסף על פטור ממס הכנסה רפואי

תמונה של אישה ממלאת טופס פטור ממס הכנסה

טופס פטור ממס הכנסה

זכות ויוזמה מנגישה עבורך טפסים לבקשת פטור ממס הכנסה בקלות ובנוחות   ◄ טופס פטור ממס הכנסה להורדה: להורדת טופס בקשה לפטור ממס הכנסה >> לחץ

קרא עוד »

המלצות

המלצה של אבי זהבי שסייענו לו בתאונות עבודה

המלצה של אבי זהבי

אבי זהבי, לקוח מרוצה שסייענו לו! רוצים גם לממש את זכויותכם? פנו היום לחברת זכות ויוזמה!  – 072-3938-000 תאונות עבודה פטור ממס הכנסה דמי פגיעה

קרא עוד »
המלצה של מאיר על זכות ויוזמה בתיק תאונות עבודה

המלצה של מאיר שמואלי

  מאיר שמואלי, ממליץ עלינו בחום רב ומרוצה מהתוצאה! רוצים לממש את זכויותכם?  פנו עוד היום לחברת זכות ויוזמה למימוש זכויותכם הרפואיות!  – 072-3938-000 תאונות

קרא עוד »
תמונה של יוסף בוכובזה ממליץ על חברת זכות ויוזמה

המלצה של יוסף בוכובזה

  יוסף בוכובזה הצליח לממש את זכויותיו! רוצים לממש את זכויותכם פנו עוד היום לחברת זכות ויוזמה החברה המובילה בארץ למימוש זכויות רפואיות לצורך תביעת תאונות

קרא עוד »
המלצתו של שמעון ארביב

המלצתו של שמעון ארביב

מר שמעון ארביב פנה אלינו ולאחר תהליך לא פשוט והגשת תביעת פיצויים, קיבל הכרה מהמוסד לביטוח לאומי. אם גם אתם סובלים מכאבים עקב אופי עבודתכם?

קרא עוד »
המלצה של ברוך ברכה

ברוך ברכה מכונאי

ברוך ברכה מכונאי ותיק ומנוסה שהצליח לממש את זכויותיו. נפגעתם בעבודה? פנו עוד היום אל חברת זכות ויוזמה חברה למימוש זכויות רפואיות לצורך הגשת תביעת

קרא עוד »

המלצה של גרשון אליאש

גרשון אליאש מימש את זכויתיו הרפואיות, אולי גם לכם מגיע? אם גם אתם נפצעתם או חליתם כתוצאה מעבודה יתכן ומגיע לכם פיצוי כספי. פנו עוד

קרא עוד »
ששון ימיני שבעזרתנו מימש את זכויותיו

המלצתו של ששון ימיני

ששון ימיני הצליח לממש את זכויותיו בעזרתנו. יכול להיות שגם לכם מגיע! צרו איתנו קשר עוד היום ותבדקו את זכויותכם. זכות ויוזמה – חברה למימוש זכויות

קרא עוד »

המלצה של עזרא יעקב זדה

עזרא יעקב זדה מימש את זכויותיו, יכול להיות שגם לכם מגיע! פנו היום לזכות ויוזמה – חברה למימוש זכויות רפואיות התקשרו: 072-3938-000 אולי יעניין אתכם גם >>  לתבוע

קרא עוד »

המלצה של בנימין הילל

בנימין הילל זכה לקבל את הפיצויים המגיעים לו, אם גם אתם חליתם או נפגעתם בעבודה יתכן ומגיע לכם פיצוי. פנו עוד היום אל זכות ויוזמה – חברה

קרא עוד »

המלצה של משה חזן

יש אנשים שמקבלים מה שמגיע להם, משה חזן הוא אחד מהם! אם נפצעתם או חליתם כתוצאה מהעבודה שלכם יתכן ומגיע לכם פיצוי כספי. זכות ויוזמה

קרא עוד »

המלצה של יעקב זיתון

יעקב זיתון היקר קיבל את מה שמגיע לו, מה אתכם? אם נפצעתם או חליתם כתוצאה מהעבודה שלכם יתכן ומגיע לכם פיצויים.  זכות ויוזמה מזמינים אותכם ליצור

קרא עוד »

המלצה של נתן יוסף

נתן יוסף נפצע במהלך העבודה וקיבל את מה שמגיע לו! אולי גם לכם מגיע, תפנו אלינו עוד היום ותבדקו את זכותכם פיצויים דרך זכות ויוזמה

קרא עוד »

המלצה של אדם בר

אדם בר מימש את זכויותיו וקיבל את כל הפיצויים שמגיע לו, רוצים לבדוק אם גם לכם מגיע? אנחנו בזכות ויוזמה – המרכז למימוש זכויות רפואיות מזמינים אותכם

קרא עוד »

המלצה של אברהם לויאן

אברהם לויאן קיבל את שמגיע לו! רוצים לבדוק אם גם לכם מגיע? תפנו אלינו עוד היום לזכות ויוזמה – חברה למימוש זכויות רפואיות , התקשרו: 072-3938-000 אולי יעניין

קרא עוד »

המלצה של משה כהן

משה פנה אלינו אל זכות ויוזמה וקיבל את הליווי שלנו עד לקבלת התשובה החיוביות מביטוח לאומי, חושבים שגם לכם מגיע? אם נפגעתם כתוצאה מהעבודה פנו אלינו

קרא עוד »
המלצתו של מור גבאי

המלצתו של מור גבאי

  מור גבאי שלנו עבר תאונת עבודה שפגע באיכות חייו במשך תקופה, מור פנה אלינו ויחד הצלחנו לקבל הכרה על פגיעתו ולקבל את פיצויים להם היה

קרא עוד »
המלצתו של אנדי בוקר

המלצתו של אנדי בוקר

  אנדי בוקר שלנו עבר תאונת עבודה לא נעימה, אנדי פנה אלינו ויחד הצלחנו לקבל את הפיצויים להם היה זכאי, בדקו את זכויותכם יכול להיות שגם

קרא עוד »
מכתב המלצה יהודה אבוטבול

המלצה של יהודה אבוטבול

"לכבוד לילך זכות ויוזמה מאת: יהודה אבוטבול ההני ממליץ בחום לכל המעוניין לתבוע את הביטוח הלאמוי על פגיעה של תאונות עבודה ליצור קשר עם החברה

קרא עוד »
מכתב תודה ואטכמטר גאורגי

המלצה של ואטמכטר גאורגי

ואטמכטר גאורגי הצליח לממש את זכויותיו אחרי הסיוע שקיבל ממנו, תפנו אלינו עוד היום ונדאג לבדוק האם אתם זכאים זכאים לפיצויים. לפרטים נוספים זכות ויוזמה

קרא עוד »
המלצה בועז קלצ'ין

המלצה של בועז קלצ'ין

בועז קלצ'ין הצליח לממש את זכויותיו! רוצים גם? פנו עוד היום לחברת זכות ויוזמה והמומחים שלנו יעזרו לכם בתהליך קבלת פיצויים. זכות ויוזמה חברה למימוש

קרא עוד »
המלצה של אלין תומר

המלצה של אלין תומר

אלין תומר הצליח לממש את זכויותיו. רוצים גם? פנו עוד היום לחברת זכות ויוזמה והמומחים שלנו ידאגו לעזור לכם לקבל פיצויים. זכות ויוזמה חברה למימוש

קרא עוד »
המלצה של שמוליק דקפה

המלצה של שמוליק דקפה

שמוליק דקפה הצליח לממש את זכויותיו. רוצים גם? פנו עוד היום למומחים של זכות ויוזמה חברה למימוש זכויות רפואיות והמומחים שלנו יעזרו לכם לקבל פיצויים!

קרא עוד »

המלצה של מאיר וקרן שמואלי

קרן שמואלי הצליחה לממש את זכויותה אחרי הטיפול והסיוע שקיבלו מאיתנו, תפנו אלינו עוד היום ותראו אם מגיע גם לכם פיצוי, לפרטים נוספים זכות ויוזמה, התקשרו: 072-3938-000 אולי

קרא עוד »

המלצה של קרן טיב

קרן טיב- אילת הגיעה אלינו מאוד סקפטית ואנחנו הוכחנו לה שהכול אפשרי! זכות ויוזמה – החברה המקצועית והטובה ביותר למימוש זכויות רפואיות, תפנו אלינו עוד

קרא עוד »