הגשת תביעה למשרד הביטחון

במדינת ישראל חיים בינינו אנשים רבים, אשר נפגעו פיזית או נפשית במהלך שירותם הצבאי. אם אתם נמנים על ציבור יקר זה, המדינה מעמידה לרשותכם זכויות רבות, אותן תוכלו לתבוע מאגף השיקום של משרד הביטחון.

בדומה לתביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי, גם כאשר מדובר על תביעות למשרד הביטחון, צפוי לכם מסע ארוך ומתיש למיצוי מלוא זכויותיכם ולכן, קיימת חשיבות רבה לליווי אישי של המומחים לנושא: חברת זכות ויוזמה בע"מ.

תביעות ממשרד הביטחון, הן זכות ויוזמה!

לקראת הגשת התביעה לפיצויים ממשרד הביטחון, נקיים אתכם פגישה, בה נוודא את זכאותכם לפיצויים אלו: פציעה במסגרת השירות הצבאי או בחופשה ממנו, מחלה הנובעת מתנאי השירות או החמרה שהתרחשה בעקבות השירות או כתוצאה מטיפול רפואי לקוי, בעיות נפשיות או הלם קרב,

לאחר מכן נפנה לקצין התגמולים במשרד הביטחון ונוכיח באמצעות חיזוק התיק הרפואי שלכם,

את הקשר הסיבתי בין מצבכם הרפואי והנפשי לשירותכם הצבאי. בתום שלב זה ניערך לדיוני הוועדה הרפואית, אשר תקבע את אחוז הנכות לו אתם זכאים.

אנחנו כאן כדי להעניק לכם את הידע, הניסיון והכלים
למימוש זכויותיכם במשרד הביטחון.
למימוש זכויותיכם ולקבלת פיצוי מאגף השיקום במשרד הביטחון, צרו קשר