מחשבון סיעוד

המחשבון של זכות ויוזמה מאפשר לכם לבדוק זכאות לקצבת גמלת סיעוד:

1

מהו גילך?

2

האם יש ברשותכם ביטוח סיעוד פרטי?

3

האם אושרה תביעתכם בביטוח לאומי?

מהו מצבכם המשפחתי?

4

שאלון רפואי
אנא פרטו את הפעולות בהם אתם מוגבלים

5

תשישות נפש

6

השאלון מולא על ידי?

*אני מבקש לחזור אלי בשיחה לגבי הסבר חישוב הפיצוי וסיוע במימוש זכויותי הרפואיות בתחומים שונים.
*הייעוץ אינו משפטי.