חשוב לדעת שניתן לתבוע בגין פגיעת עבודה גם במקרים שהעובד אינו סובל ממחלה המופיע בחוק הביטוח הלאומי. מדובר על פגיעה מסוג מיקרוטראומה.

רקע של איש חותך בדיסק הפונה אל זכות ויוזמה חברה למימוש זכויות רפואיות

מהי מיקרוטראומה?

מיקרוטראומה היא מושג בו משתמשים בתי הדין לעבודה על-מנת לדון במצבי ביניים למקרים שאינם מוגדרים כמחלות מקצוע או תאונות עבודה. בכדי להכיר באדם כנפגע מיקרוטראומה, יש להוכיח קיומן של פגיעות קטנות, חוזרות ונשנות, שהצטברותן הובילה לכדי נזק ממשי הפוגע בתפקוד הרגיל. יתר על כן, במסגרת ההוכחה, יש להראות כי הפגיעות החוזרות הן זהות במהותן.

מקרים שהוכרו כמיקרו טראומה – דוגמאות:

בדומה למקרי מחלות המקצוע, גם במקרים בהם מוכח שעובד נפגע במסגרת מיקרוטראומה והוכר לפיכך על-ידי המוסד לביטוח לאומי, קיימת גם כאן אפשרות לתביעת המעביד על רשלנות – זאת במידה שרשלנותו המקצועית הביאה לתחלואיו של העובד.

לא אפשרי למדוד נזקיה של כל פעולה, שהרי מדובר בנזקים מזעריים. הצטברותם, על כל פנים, עשוי להביא לכדי נזקים כרוניים וייתכן שאף נכות, בגינם העובד יוכל לתבוע פיצויים. לביסוס הטענות בעניין הנזק, תידרש חוות דעתו של רופא מומחה שעוסק בתחום בו נעשתה הפגיעה. הרופא יעריך את גודל הנזק ויתייחס אל הקשר הסיבתי בין ביצוע הפעולות לבין הפגיעות בגוף העובד.

מיקרוטראומה – עילה לתביעת פיצויים

על-מנת לקבוע האם פגיעת הגוף של העובד היא מיקרוטראומה, על בית הדין להכריע בסוגיות רפואיות ומשפטיות. משפטית, בית המשפט יקבע בכל הנוגע לנסיבות המקרה ולעובדות. רפואית, תתבסס הקביעה בעיקר על חוות דעת המומחה.

ישנם שלושה תנאים שיש לבסס על-מנת שפגיעה תיחשב מיקרוטראומה. עליו להוכיח כי הפגיעות שנגרמו מתאימות להגדרה הקלאסית של תאונת עבודה – אירועים בלתי צפויים המתרחשים כחלק מהעבודה, על-פני תקופת זמן.

בהמשך, על חוות דעת המומחה יהיה לבסס קיומן של פגיעות זעירות שהצטברותן הביאו לנזק גוף משמעותי ולהוכיח קשר סיבתי בינן לבין הנזק.

 

פרטי התקשרות:

טלפון: 072-3938-000

דוא"ל office@yozma-rights.co.il

פקס: 077-470-2676

וואסאפ: 0526565023

כתובת: משה לו 9, ראשל"צ