כל עובד שכיר או עצמאי חייב להיות מבוטח בביטוח לאומי נגד תאונות עבודה. באמצעות ביטוח זה זכאי העובד לקבל פיצויים במקרה של פגיעה כאשר הפגיעה מתרחשת במהלך העבודה או בדרך אל / חזרה הביתה.

דמי הפגיעה מפצים את העובד על אובדן הכנסות עקב תאונת עבודה והם משולמים ע"י ביטוח לאומי עד ל 91 ימים ממועד הפגיעה.

נכתב ע"י המומחים של זכות ויוזמה

האם ימי מחלה יורדים בתלוש השכר שלנו

◄ ניכוי ימי מחלה בתאונת עבודה

כאשר עובד נעדר מעבודתו בגלל פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה, זכאי העובד לדמי פגיעה מביטוח לאומי אך אינו זכאי לקבל דמי מחלה מהמעביד, וזאת מאחר שדמי הפגיעה הם התשלום שלו זכאי העובד בהתאם לחוק. בעת קבלת דמי הפגיעה מביטוח הלאומי המעסיק לא רשאי לנכות דמי מחלה מימי המחלה שצבר העובד ואף לא את הסכום עבור תקופת הזכאות הראשונה שאותה המעסיק משלם לביטוח לאומי. הסכום אותו מקבל העובד במשך 90 ימים מהיום שנפגע אינם יורדים מהתלוש שכר.

◄ זכאות העובד לדמי פגיעה מהיום ה-3 למחרת התאונה

במידה והעובד נעדר מהעבודה פחות מ 12 ימים כתוצאה מהתאונה, זכאי העובד לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי עבור ימי ההיעדרות כבר מהיום ה-3 למחרת התאונה. אם ההיעדרות היא מעל שתיים עשר ימים, ביטוח לאומי משלם דמי פגיעה החל מיום שלמחרת יום הפגיעה.

בעבור שתיים עשרה הימים הראשונים ביטוח לאומי משלם לעובד השכיר שנפגע בתאונת עבודה דמי פגיעה מלאים וגובה מהמעסיק את התשלום אשר שולם. שיעור דמי הפגיעה עומד על 75% מהכנסות ברוטו של העובד שנפצע בתאונת עבודה, בהתאם לממוצע של שלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הפסיק את עבודתו.

כלומר עובד שנעדר עד 12 ימים יקבל תשלום החל מהיום השלישי של ימי המחלה, לעומת זאת עובד שנעדר מעל  12 ימים יקבל תשלום החל מהיום הראשון, גובה התשלום הינו 75% ממוצע שלושת החודשים שקדמו לפגיעה בניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי ודמי בריאות.

לדוגמא:

מבוטח שנפגע בתאונת עבודה, ממוצע שכרו שקדם לפגיעה הינו 10,000 ₪ ונעדר 60 ימים מהעבודה, יקבל תשלום באופן הבא: 10,000*0.75= 7500 ₪ מסכום זה יש להפחית מס הכנסה ביטוח לאומי ודמי בריאות(בהערכה גסה 400 ₪) סה"כ יקבל מבוטח זה לחשבונו 7100 ₪.

◄ עובדים אצל מעסיק גדול לפי תקנה 22/21 אינם זכאים לדמי פגיעה מביטוח לאומי

ישנם מצבים שבהם המעסיקים מקבלים אישור מיוחד מביטוח לאומי ואז הם צריכים לשלם את דמי הפגיעה לעובדים לאחר מכן ביטוח לאומי מחזיר למעסיק את כספו. דמי הפגיעה שמשולמים לעובד לא פוחתים מדמי הפגיעה שמגיע להם בהתאם לחוק, אך במקרה זה העובד אינו זכאי לתשלום נוסף מביטוח לאומי.

◄ תאונת עבודה מימוש מלא של זכויותיך!

במצב של תאונת עבודה, חברת זכות ויוזמה, מלווה את הנפגע לאורך כל התקופה הקשה שעובר הנפגע החל משלב ההכרה בפגיעה ועד לעמידה מול הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לצורך קבלת פיצוי כספי. חברת זכות ויוזמה למימוש זכויות רפואיות, בונה תיק רפואי מקיף אשר מציג את מצבו הרפואי ותפקודי של הנפגע על מנת לקבל את הפיצוי הכספי גבוה מביטוח לאומי.

 

לקבלת סיוע וליווי לאחר תאונת עבודה, התקשרו עוד היום לחברת זכות ויוזמה 072-3938000

*הייעוץ אינו משפטי