דמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה

שכירים ועצמאים רבים אשר נפגעו בעבודה, אינם מודעים לכלל הזכויות והפיצויים שייתכן והם זכאים לקבל מביטוח לאומי – אחת מהזכויות הראשוניות היא קבלת דמי פגיעה לאחר פגיעה בתאונת עבודה.

נפגעתם כתוצאה מתאונת עבודה? כדאי שתדעו שאתם זכאים לימי מחלה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ימי מחלה אלו נקראים קצבת דמי פגיעה מתאונת העבודה, בגין אובדן הכנסה.

דמי הפגיעה משולמים עבור תקופה של עד 13 שבועות (91 ימים, נכון לשנת 2019).

במידה וכתוצאה מהתאונה נותרתם עם נכות תהיו זכאים בנוסף לדמי הפגיעה, לגמלת נכות מעבודה.

לעומת זאת, אם התאונה קרתה שלא במסגרת העבודה אתם עשויים להיות זכאים לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.

במאמר הבא נסקור מספר נושאים חשובים:

מחשבון דמי פגיעה לחישוב הפיצוי הכספי מאת המוסד לביטוח לאומי

עברתם תאונת עבודה? המחשבון של זכות ויוזמה מאפשר לכם לבדוק מה גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם:

1

מעמדך?

2

סוג פציעה?

יש לבחור את האיבר שנפגע, במידה ונפגעו מספר איברים יש לבחור את מספר האברים , אם מדובר באיבר אחר יש לסמן

3

מה היה השכר ברוטו החודשי שלכם טרם הפגיעה?

 • 6000 ₪
 • 18000 ₪
 • 36000 ₪
 • 48000 ₪
4

כמה זמן חלף מאז תאונת העבודה?

5

להערכתכם, עד כמה הפגיעה שלכם קשה ופגעה לכם בתפקוד?

1- קלה מאוד תפקוד מלא

10- קשה מאוד ללא תפקוד

*אני מבקש לחזור אלי בשיחה לגבי הסבר חישוב הפיצוי וסיוע במימוש זכויותי הרפואיות בתחומים שונים.
*הייעוץ אינו משפטי.

עובדים הזכאים לדמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה מאת המוסד לביטוח לאומי

אם עובד שנפגע עונה על אחד מהקריטריונים הבאים, הוא זכאי לדמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה.

הקריטריונים השונים לקביעת דמי פגיעה כוללים את המצבים הבאים:

 • עובדים אשר מבוטחים בביטוח תאונות עבודה.
 • פגיעה אשר נגרמה בעבודה ואינה מאפשרת לעובד לעבוד או לעבוד בעבודה אחרת – מצריך ובהתאם לאישור רפואי .
 • עובד שיש בידו תעודה על אי כושר עבודה (ימי מחלה) מהרופא או מהמרפאה לתאונות עבודה (הכוללת את הפגיעות השונות של העובד והתקופה שבה אינו יכול לעבוד).
 • עובד שנקבע לו אי כושר עבודה חלקית והיקף שעות העבודה שלו צומצמו בהתאם לאישור הרפואי, זכאי לדמי פגיעה מופחתים על פי מספר השעות שבהן נעדר.

עובדים שאינם זכאים לדמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה מאת המוסד לביטוח לאומי

לא כל תביעה לדמי פגיעה תזכה את העובד התובע בפיצוי. ישנם עובדים אשר אינם זכאים. העובדים שלא זכאים כוללים את המקרים הבאים:

 • עובד אשר עבד בתקופה בה נקבע לו אי כושר עבודה (בהתבסס על תעודת אי כושר עבודה).
 • אדם (מבוטח ביטוח לאומי), אשר נפגע בעת הכשרה או שיקום מקצועי והכנסתו אינה נפגעה.
 • אסיר / עציר בבתי כלא
 • קטינים במעון חוסה
 • עובד זר אשר שוהה באופן בלתי חוקי בישראל.

מהו שיעור דמי הפגיעה כתוצאה מתאונת עבודה?

על פי המוסד לביטוח לאומי שיעור דמי הפגיעה ליום מחושבים בהתאם להכנסת המבוטח והם מהווים 75% מההכנסה של המבוטח.

שיעור דמי הפגיעה של עובדים שכירים, כוללת בתוכה שכר על שעות נוספות, מענקים ופרמיות.

במידה ועובד שכיר לא קיבל שכר מלא בשלושת החודשים אשר היו בטרם הפגיעה עצמה, נבחנת האופציה לחישוב דמי הפגיעה כאילו קיבל שכר מלא.

על העובד להציג אישורים לביטוח לאומי אשר מעידים על כך שלא קיבל שכר מלא באותה התקופה עקב הפגיעה.

שיעור הפיצוי עבור תביעה לדמי פגיעה (נכון לשנת 2019) הינו עבור 13 שבועות ועד לתקרת סכום של 1,114 ₪ ליום. משיעור דמי הפגיעה יש לנכות דמי ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ומס הכנסה.

לדוגמא:
מבוטח אשר נפגע בעבודתו ושלושת התלושים שקדמו לפגיעה הם 10,000 ₪ ברוטו בחודש בממוצע, יהיה זכאי לקבל 7,500 ₪ בהפחתת מס הכנסה וביטוח לאומי, כלומר סה”כ יקבל המבוטח ~ 7,000 ₪ נטו.

פגיעה בעבודה
דמי הפגיעה משולמים עבור תקופה של עד 13 שבועות (91 ימים, נכון לשנת 2019).

מהם דמי פגיעה מופחתים?

אדם שנפגע ונקבע לו אי כושר עבודה חלקי, ובכך הצטמצמו שעות עבודתו ובכך הכנסתו נפגעה, בעקבות המלצות ואישור רופא – זכאי אותו אדם לתשלום דמי פגיעה מופחתים. גובה דמי הפגיעה המופחתים נקבעים על בסיס האישור הרפואי שנקבע לאותו אדם.

כלומר, אדם שנפגע בעבודה ועל פי אישור רופא נקבע לו לעבוד 4 שעות ביום (שהן חצי מכמות שעות העבודה על פי הביטוח לאומי). העובד יאלץ לעבוד רק 4 שעות מתוך 8 ולכן העובד יהיה זכאי למחצית מדמי הפגיעה אשר היו מחושבים לו על פי יום.

כיצד מתבצע תהליך תביעה לדמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה?

על מנת לקבל דמי פגיעה עליכם להגיש תביעה לדמי פגיעה לנפגע בעבודה.

יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה (טופס בל 211) והודעה על פגיעה בעבודה (טופס בל 250) טופס המוסד לביטוח לאומי.

בטופס יש לתאר את הפגיעה עצמה ונסיבות התאונה כולל תאריך הפסקת העבודה עקב הפגיעה. במידה והנפגע חזר לעבוד חשוב לציין את תאריך החזרה לעבודה ואת הטיפול הרפואי שקיבל.

יש לחתום על כתב ויתור סודיות רפואיות אשר מצורף לטופס התביעה עצמו ולצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס דיווח של המעביד, בל 250.
 • דו”ח חדר מיון או מוקד רפואה דחופה.
 • תעודה רפואית לנפגע בעבודה מרופאה המשפחה או אורטופד.
 • וכן מסמכים אחרים המעידים על הנזק עצמו כתוצאה מהפגיעה.
 • דו”ח מד”א ועוד.
 

במידה והעובד עצמאי והוא נפגע מחוץ לעסק יש צורך באישור מהאדם אצלו ביצע את העבודה, כלומר יש לצרף חשבונית על ביצוע העבודה, הזמנת עבודה, תעודת משלוח.

לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי, יש לצרף צילום ת”ז או דרכון.

אם מדובר על עובד זר דרישת המוסד לביטוח לאומי, יש לצרף צילום תעודת זהות עובד זר.

את התביעה ניתן להגיש באופן מקוון, פקס או בתיבת השירות של סניף המוסד לביטוח לאומי.

תשלום לעובד שכיר עבור פגיעה בעבודה

התשלום עבור דמי פגיעה לעובד שכיר משולם עבור התקופה שבה העובד אינו עבד, כלומר לכל היותר לתקופה של 13 שבועות ממחרת יום הפגיעה.

על יום הפגיעה לא משולמים דמי פגיעה מטעם המוסד לביטוח לאומי, אך על המעסיק לשלם את שכר העובד על יום זה.

לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי שכיר שנעדר פחות מ-12 ימים משולמים לו דמי פגיעה מטעם ביטוח לאומי החל מהיום השלישי למחרת יום הפגיעה.

על היום ההיעדרות הראשון והשני לאחר הפגיעה העובד לא מקבל תשלום לא מביטוח לאומי ולא מהמעסיק.

תשלום לעובד עצמאי

התשלום עבור דמי פגיעה לעובד עצמאי מתחיל לאחר 12 ימי היעדרות מהעבודה ומשולמים עבור התקופה שבה לא עבד ולכל היותר לתקופה של 13 שבועות ממחרת יום הפגיעה בדומה לעובד השכיר.

המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי הפגיעה בהתאם למצוין בטופס התביעה (טופס 283).

עוד על תאונת עבודה לעצמאי

כיצד מתבצע תהליך תביעה לדמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה?

על מנת לקבל דמי פגיעה עליכם להגיש תביעה לדמי פגיעה לנפגע בעבודה.

יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה (טופס בל 211) והודעה על פגיעה בעבודה (טופס בל 250) טופס המוסד לביטוח לאומי.

בטופס יש לתאר את הפגיעה עצמה ונסיבות התאונה כולל תאריך הפסקת העבודה עקב הפגיעה. במידה והנפגע חזר לעבוד חשוב לציין את תאריך החזרה לעבודה ואת הטיפול הרפואי שקיבל.

יש לחתום על כתב ויתור סודיות רפואיות אשר מצורף לטופס התביעה עצמו ולצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס דיווח של המעביד, בל 250.
 • דו”ח חדר מיון או מוקד רפואה דחופה.
 • תעודה רפואית לנפגע בעבודה מרופאה המשפחה או אורטופד.
 • וכן מסמכים אחרים המעידים על הנזק עצמו כתוצאה מהפגיעה.
 • דו”ח מד”א ועוד.
 

במידה והעובד עצמאי והוא נפגע מחוץ לעסק יש צורך באישור מהאדם אצלו ביצע את העבודה, כלומר יש לצרף חשבונית על ביצוע העבודה, הזמנת עבודה, תעודת משלוח.

לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי, יש לצרף צילום ת”ז או דרכון.

אם מדובר על עובד זר דרישת המוסד לביטוח לאומי, יש לצרף צילום תעודת זהות עובד זר.

את התביעה ניתן להגיש באופן מקוון, פקס או בתיבת השירות של סניף המוסד לביטוח לאומי.

כיצד משולמים דמי הפגיעה כתוצאה מתאונת עבודה?

 • תשלומי דמי הפגיעה ישולמו ויועברו לחשבון המבוטח – כפי שמצוין על גבי טופס התביעה.
 • מעסיקים לפי תקנה 22 יכולים לשלם את דמי הפגיעה לעובדים שלהם בשם הביטוח לאומי. דמי הפגיעה שמשולמים לעובד באמצעות המעסיק יהיו מלאים על פי חוק.
 • אדם ששולמו לו דמי הפגיעה ע”י מעסיקו – לא זכאי לקבל תשלום נוסף מידי המוסד לביטוח לאומי.

מה עם הזכויות הסוציאליות בזמן תשלום דמי הפגיעה עקב תאונת עבודה?

פיצוי פיטורין בתקופת ההיעדרות מהעבודה:

על פי חוק פיצוי פיטורין, תקופת ההיעדרות של עובד בעקבות תאונת עבודה / מחלה אינה קוטעת את רצף העבודה עבור פיצוי פיטורין בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה. 

גם אם מדובר על עובד ששהה זמן ממושך בבית ללא עבודה ובפועל עבד פחות משנה!

הפרשות והפקדות לביטוחים פנסיונים:

על פי חוק אין חובה על המעסיק להמשיך ולהעביר תשלומים לפנסיה בעקבות היעדרות העובד (מתאונת עבודה) – אלא אם סיכמו אחרת בחוזה העבודה.

ותק דמי הבראה:

האם בתקופת ההיעדרות בשל תאונת עבודה ישנה צבירה של ותק לתשלום דמי הבראה?
תאונת עבודה אינה משולמת מהמעסיק אלא מחשבונו של המוסד לביטוח לאומי ועל כן יש להחשיב את תקופת ההיעדרות מעבודה כתוצאה מתאונת עבודה כאל – חופשה ללא תשלום ועל כן תקופה זו אינה נצברת לתשלום דמי הבראה.

ימי חופשה בזמן היעדרות מעבודה:

עובד שנעדר מעבודתו כתוצאה מתאונת עבודה יהיה זכאי לימי חופש בתנאי:

במידה והעובד עבד מינימום 200 ימי עבודה בשנה – יהיה זכאי לצבירת מלוא ימי החופשה השנתית.

במידה ועבד פחות מ 200 ימי עבודה – הוא יצבור רק את החלק היחסי לימי חופשה שנתי.

הטבות שונות מהמעסיק:

במידה ובמקום עבודתכם ישנן הטבות שונות כגון: נייד, רכב וכדומה – בזמן ההיעדרות מפגיעה בעבודה, הזכאות להמשיך ולקבל את אותן הטבות תלויה בהסכם העבודה / הסכמת שני הצדדים.

למידע נוסף על דמי פגיעה כתוצאה מתאונת עבודה צרו איתנו קשר!

אל תוותרו על זכויותיכם! אם עברתם תאונת עבודה, יתכן ומגיע לכם פיצוי כספי!

שימו לב! במקרה של תביעת תאונת עבודה, תשלום השכ"ט עבורנו הוא רק לפי ההצלחה בתביעה!

אנו מסייעים למשתכרים החל מ-6000 ש"ח בחודש (שכירים ועצמאיים)

לקביעת פגישה ללא עלות וללא התחייבות.

הפגישות נעשות עם סוכן אצלכם בסלון או באונליין בלי צורך לצאת מהבית.

 התקשרו עכשיו 072-3954543

או מלאו את הפרטים שלכם ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם:

או התקשרו 072-3954543
אנו נחזור אליך בעניין סיוע במימוש זכויותך הרפואיות בתחומים שונים
*הייעוץ אינו משפטי